Pokemon Season 23: Journeys: The Series (Dub)-episode-19-